Non-hazardous waste (t)

Non-hazardous waste (t)
20162017201820192020
1.5221.6891.522719794